Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí [ Naučná stezka ]

Začátek: Praha 6 - Suchdol, lokalita Suchdolská terasa
Konec: Praha 6 - Starý Suchdol
Délka: 7,5 km
Počet zastávek: 13
Zaměření: historie, archeologie, biologie, geologie, paleontologie, ekologie
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: středně těžký terén
Čas pro prohlídku: 3 - 4 hodiny
Značení: značky a orientační tabule
Průvodce: brožura z roku 1990, příprava aktualizovaného průvodce
Doba návštěvy: celoročně
Mapa: Praha - západ, orientační mapa v průvodci
Poznámky: V okolí horolezecké terény.
Správce stezky: OTŽP MěÚ Roztoky
Stav stezky: velmi špatný

Pozor - naučná stezka i turistické značení jsou ve velmi špatném stavu.
Jděte po značených turistických cestách žlutá, modrá, žlutá. První zastávka je odbočka ze žluté značky v Suchdole.

Zastávky:

1. Vltavské údolí
2. Vyhlídka na Zámky
3. Roztocký háj
4. Obec Roztoky
5. Únětický potok
6. Maxmiliánka
7. Spálený mlýn
8. Tůmův mlýn
9. Trojanův mlýn
10. Staropleistocénní sedimenty
11. Holý vrch
12. Kaple sv. Václava
13. Starý Suchdol

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 24.09.2004 v 11:54 hodin