Doc. MUDr. Martin Skyba

Narodil se 6. 11. 1900 v Nivnici v rolnické rodině v č. p. 60. Jeho otec se jmenoval Štěpán Skyba, matka Anna Skybová, rozená Trtková. Martin se narodil jako třetí z pěti dětí. V roce 1912 začal docházet na gymnázium v Uh. Hradišti a v roce 1920 odešel na univerzitu do Prahy studovat lékařskou vědu. O šest let později skládá zkoušku lékaře v oboru plicní choroby. Tato specializace souvisí jistě s nemocí jeho mladší sestry (trpěla souchotinami), která této chorobě v roce 1928 podlehla.

Po výstavbě plicního sanatoria v Pasekách za Šternberkem v roce 1935 se zde i přes své mládí MUDr. Skyba stává primářem. Za války toto sanatorium zabrali pro své účely Němci a primář Skyba odchází do Jevíčka. Zde je po válce jmenován ředitelem.

Po roce 1948 se MUDr. Skyba ocitá v Babicích u Brna v malé plicní ozdravovně. Bohužel i lékařovo zdraví sláblo, a tak se musel podrobit operaci páteře, po které už zůstal kulhat. Brzy se k tomuto neduhu přidala i cukrovka. I přes tyto obtíže stále jezdil do Babic a přednášel na univerzitě.

V roce 1962 odchází ze zdravotních důvodů do penze. MUDr. Martin Skyba - bývalý primář plicní léčebny v Jevíčku (1937-1953) a ředitel v Babicích (1954-1961), místopředseda čs. pneumologické a fthiseologické společnosti, člen mezinárodní unie protituberkulozní v Paříži, zemřel náhle na srdeční infarkt dne 15. 2. 1965 v Brně, kde žil se svou manželkou a třemi dětmi.

Doc. MUDr. Skyba byl úspěšným pracovníkem, ve svém oboru napsal 40 vědeckých prací. Léčebna v Jevíčku se pod jeho vedením stala moderním oblastním protituberkulosním střediskem. Pečoval i o tuberkulozní těhotné a vypracoval pro ně se skupinou odborníků směrnice, převzaté pak do "Dokumentu vlády z prosince 1955": Jeho podnětné snahy o všeobecné zavedení pracovní rehabilitace u vyléčených nemocných byly použity k formulaci tehdejšího protituberkulosního zákona z r. 1946.

Pro poučení nemocných vykonával nesčetné přednášky i rozhlasové projevy, připomeňme scény "Život a léčení v plicním sanatoriu"(1939) a "V protituberkulosní poradně"(1941).

Vedle svého povolání měl Doc. Skyba i kulturní zájmy, např. přispíval do nivnického sborníku "Jak to u nás bývalo" svými články Pamětní knihy v Nivnici, Lesní rohy při pohřbu v Nivnici, O džbánku a jak jsme se umývali atd.

Za své nesčetné zásluhy se Doc. MUDr. Skyba jistě řadí k předním významným nivnickým osobnostem.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Významný rodák
AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 21.10.2004 v 14:12 hodin