Třebíčsko

Třebíčsko

Jihovýchodní cíp Českomoravské vysočiny, na hranici s úrodnými nížinami jižní Moravy nebo předěl mezi jihočeským a jihomoravským krajem - tak lze geograficky zařadit okres Třebíč na mapu České republiky. Na celkové rozloze 1 520 kilometrů čtverečních najdeme v severních oblastech okresu půvabnou krajinu plnou pahorků, zasahujících sem z Českomoravské vysočiny, krajinu bohatou lesy a rybníky. Jižní část okresu je rovinatá, protkaná romantickými mělkými údolími řek Oslavy, Rokytné a Jihlavy. Třebíčsko, které zatím bylo neprávem opomíjeno jako cíl turistických cest, nabízí nebývalé množství atraktivních cílů milovníkům přírody, sportů i historie.

Skutečnou perlou mezi památkami je románsko-gotická bazilika sv. Prokopa pocházející ze 13. století, nacházející se v areálu třebíčského zámku. V jedné části zámku je umístěno Západomoravské muzeum se stálými expozicemi betlémářství, vltavínů a dýmek. V samotné Třebíči pak stojí za pozornost urbanisticky zajímavé "židovské město", procházející náročnou rekonstrukcí. Rozsáhlý židovský hřbitov s renezančními a barokními náhrobky a dvě synagogy - v jedné z nich je zajímavý program - ilustrují bohatou historii židovské části třebíčských obyvatel.

V Jaroměřicích nad Rokytnou, ležícími jižně od Třebíče, najdeme barokní zámek na místě původní renezanční tvrze. V zámecké expozici je zajímavá sbírka historických hudebních nástrojů a za návštěvu stojí i rozsáhlý park ve francouzsko-anglickém stylu. Nad řekou v Náměšti nad Oslavou stával již v 16. století gotický hrad, který byl později přestavěn na renezanční zámek. Dnes v něm najdeme rozsáhlou sbírku tapiserií ze 16. - 19. století, expozici dobového nábytku, keramiky a obrazů. Chloubou zámku je knihovna s více jak 16 000 svazky.

K nejstarším městům na Moravě vůbec patří Jemnice. Část hradeb ze 13. století se zachovala dodnes. Přesvědčivým historickým dokumentem Jemnice je kostel sv. Jakuba Staršího s románskou věží, jejíž základy byly položeny ve 12. století. Na cestě z Jihlavy do Vídně leží Moravské Budějovice s gotickým kostelem sv. Jiljí a areál zámku. V tzv. Masných krámech je dnes expozice zaniklých nebo zanikajících řemesel.

Na Třebíčsku je možno navštívit celkem čtyři muzea. Kromě okresního města a Moravských Budějovic stojí za pozornost i expozice v Kralicích nad Oslavou, kde je na památku vytištění Bible České - zvané Kralická, zbudován Památník kralické tiskárny.

Okres Třebíč však nabízí nejen kulturní zážitky, ale i pobyt v nenarušené přírodě, zejména v oblastech několika přírodních lokalit a parků. Největším je Přírodní park Třebíčsko, ležící severně od okresního města. Jeho charakteristickým rysem jsou ostrůvky velkých balvanů rozptýlených v terénu nebo shluklých do nebývale velikých hromad. Vytvářejí tak ojedinělý ráz krajiny, který jinde není k vidění. Největší z těchto přírodních zvláštností se nachází u obce Pocoucov - je to chráněná přírodní památka "Syenitové skály". Na mnoha místech dotvářejí krajinu již po staletí i vzrostlé stromy. Např. skupiny dubů u Pucoucova a Náramče, soliterní dub letní u Ptáčova, majestátní smrky u Hostákova a Budíkovic nebo letitý dub v Oslavičce.

Další zajímavostí je unikátní území přírodní rezervace "Údolí Oslavy a Chvojnice" na východě okresu nebo Přírodní park Rokytná na jihu. Mezi nimi pak leží pozoruhodná Mohelenská hadcová step - rovněž unikátní území, na kterém se vyskytuje mimořádné množství vzácných rostlinných a živočišných druhů, včetně celé řady rostlin zakrslých forem.

Za sportem a rekreací je možno vyrazit na Dalešickou přehradu na řece Jihlavě. Na rozloze 480 hektarů vodní plochy je možno provozovat všechny druhy vodních sportů nebo strávit dovolenou na překrásné "hartvíkovské pláži". Podobné možnosti nabízejí i další kempy u některých rybníků nebo na březích řeky Jihlavy. Letní dovolenou tak nabízí celkem osm kempů a dalších osm přírodních nebo umělých koupališť. Pro turisty, kteří přijíždějí do regionu strávit delší dobu, nabízí své služby velké množství hotelů a penzionů.Zdroj:
TRAVELprofi
Měsíčník pro turistický ruch

LOKALIZACE

Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 24.10.2004 v 21:47 hodin