Anděl strážný [ Pomník či památník ]

Přejdete-li hlavní silnici od Hodkovic do Jablonce nad křižovatkou a projdete alejí javorů až k vodárně, vpravo od cesty spatříte kamenný pomníček.

O jeho historii se v kronice Wilhelma Preisslera píše:

Na patronátním pozemku na vyvýšenině nad kostelem, vedle staré cesty, stojí kamenný podstavec ve tvaru pyramidy, na kterém je ve výklenku obrázek svatého anděla strážného. Mezi lidmi se vžil název "Schutzengel - Anděl strážný".
Tento Anděl strážný byl zřízen v roce 1755 tehdejším farářem Franzem Josefem Rossmeiselem z vlastních prostředků, ale přibližně o 20 loktů dále na sever. Schwarzecker píše o důvodu ke zřízení anděla strážného: ´Bratr faráře Jan Leopold Rossmeisel, který působil v Rychnově jako kaplan, přicházel ve velké bouřce z Jablonce a hledal pod stromem ochranu před deštěm. Náhle uhodil blesk do koruny stromu, která se rozlomila. Potom přeskočil na další strom, který roztříštil a zapálil. Kaplan Leopold Rossmeisel jako zázrakem ušel smrti.´
Farář Franz Rossmeisel z vděčnosti za šťastnou záchranu svého bratra nechal postavit tento památníček a o slavnosti sv. andělů strážných (2.10.) ho vysvětil za přítomnosti velkého množství lidu.
Farář Antonín Felger nechal anděla strážného postavit 16 kroků stranou, aby tak dostal lepší místo. O slavnosti anděla strážného v roce 1871 byl přenesený pomníček p. Josefem Fischerem, na novém místě znovu vysvěcen. Náklady na přemístění nesl farář Felger z vlastních prostředků. Milovník přírody tu vychutnává na místě, osázeném javory, u Anděla strážného krásný pohled na město.


Dnes již k pomníčku málokdy člověk zavítá, cesta k němu je přeťata rušnou silnicí a ve výhledu brání vzrostlé stromy.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rychnovjbc.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 11:56 hodin