PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Kalich - Chléviště v Českém ráji [ Přírodní zajímavost ]

Skalní bludiště Kalich - Chléviště se nachází u obce Besedice, asi 1,5 km jihovýchodně od Malé Skály. Skály byly za protireformace útočištěm pronásledovaných nekatolíků. Připomíná je do skály vytesaný kalich s letopočtem 1634. Najdeme tu mimo jiné Sluj exulanta V. Sadovského a pěšinkou ve štěrbině se vchází do Krocinovského jeskyňky. Uprostřed pěti roklí je sluj se symbolickou modlitebnou Jednoty bratrské. Jsou tu také skalní útvary Želva, Medvěd a Hroch. Bludištěm prochází žlutě značená turistická cesta, která je částečně vtesaná do skal. Toto romantické skalní seskupení se rozkládá v pískovcích na západním svahu Sokola. Na jeho vrchu je přírodní rozhledna, odkud jsou dílčí rozhledy hlavně severním směrem.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 18.11.2004 v 10:57 hodin