Hýl obecný [ Fauna ]

Řád: Pěvci
Čeleď: Pěnkavovití
Rod a druh: Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Popis: Patří k našim nejkrásněji zbarveným pěvcům. Sameček má živě červenou spodinu těla a strany hlavy, samička má spodinu těla šedou. Obě pohlaví mají černou čepičku na hlavě, černá křídla a ocas, modravě šedý hřbet, bílý kostřec a bělavou pásku ve křídle. Silný kuželovitý, černě zbarvený zobák mu umožňuje vyštipovat nejrůznější semena a pupeny (pouze během hnízdění je v potravě zastoupena i živočišná složka).
V těle je hýl poněkud mohutnější než vrabec.
Potrava: Potravu tvoří převážně semena a pupeny a pouze během hnídění se může vyskytnout i živočišná strava.
Hnízdění: Hnízdí především v jehličnatých, případně smíšených lesích ve vyšších polohách; v zimě, kdy k nám přilétají ptáci ze severu, ho lze zastihnout i v nížinách. Hnízdo staví nejčastěji při kmenech hustých smrčků. Samička snáší 4 až 5 vajíček a sama je zahřívá, zatímco sameček ji krmí. O mláďata pečují oba rodiče.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hununpa.cz
Typ záznamu: Fauna
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.11.2004 v 09:00 hodin