Datel černý [ Fauna ]

Řád: Šplhavci (Piciformes)
Čeleď: Datlovití (Picidae)
Rod a druh: Datel černý (Dryocopus martius)
Popis: Je to náš největší šplhavec, je téměř velký jako vrána. Černě zbarvený; sameček má temeno celé červené, samice má pouze malou červenou plošku v týle.
Prostředí: Žije v jehličnatých a smíšených lesích.
Potrava: Živí se převážně ve dřevě žijícím hmyzem a mravenci, které silným zobákem dobývá z kmenů a pařezů.
Hnízdění: Hnízdní dutiny vytesává nejčastěji v buku ve výši 5 až 15 metrů. Samička snáší v dubnu či na začátku května 3 až 5 vajíček. Pečují o ně oba rodiče.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hununpa.cz
Typ záznamu: Fauna
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.11.2004 v 09:28 hodin