Horolezecká činnost v CHKO Pálava

Horolezecká činnost v CHKO Pálava

Dne 21. 5. 2002 bylo Správou CHKO Pálava, na základě žádosti ČHS, vydáno ve správním řízení v pořadí již druhé rozhodnutí o vymezení místa pro provozování horolezectví v NPR Děvín-Kotel-Soutěska, jehož celý text nyní zveřejňujeme. Po loňských zkušenostech jsme se při jednání se zástupci ČHS opět dohodli na rozsahu a podmínkách vymezení místa pro lezení. Stejně tak jako v roce 2001, budou moci horolezci využívat terény Martinka a Obří kámen, a to vždy v období od 1. 9. do 31. 12. (v čase mezi 9.00-18.00 hod). Ctěli bychom však touto cestou znovu upozornit všechny sportovce, že se v žádném případě nejedná o výjimku umožňující provozování horolezectví v celé NPR. Je tomu právě naopak. Správou CHKO byl rozsah lokalit uvedený v žádosti ČHS částečně zredukován a jako nejvhodnější byly vybrány lokality Martinka a Obří kámen. Pevně věříme, že toto rozhodnutí, které je platné do 31. 12. 2003, bude horolezeckou veřejností příznivě přijato a že budou respektovány všechny jeho podmínky v plném rozsahu. V opačném případě budeme nuceni po uplynutí doby platnosti rozhodnutí zvážit, zda je v zájmu ochrany přírody prodloužit jeho platnost.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Palava.cz
Typ záznamu: Horolezectví
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 21.12.2004 v 10:45 hodin