PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

Muzejní spolek Velkobítešska [ Muzeum ]

znak muzea a muzejního spolku
znak muzea a muzejního spolku
MUZEJNÍ SPOLEK
Lidé z muzejního spolku pečují přímo o rozvoj lidové kultury (především hudba, zpěv, tanec, lidová slovesnost apod.). Pravidelně pracují s dětmi a mládeží, pořádají národopisné akce jako např. krojované bály, přehlídky, místních dětských folklorních skupin "Mladé Bítešsko", foklorní festivaly "Setkání na Podhorácku", každoroční předadventní scénický pořad v místním kulturním domě "Na bítešském jarmarku". Samozřejmě se podílejí i na dalším folklorním dění v městečku v průběhu celého roku.

Velmi důležitou součástí Muzejního spolku je Národopisný soubor Bítešan, který společně s jeho dětskými a dospělými složkami oslavil v roce 2005 již 40. výročí svého založení.
Národopisný soubor Bítešan byl založený v roce 1965. Byla to taneční skupina asi třiceti dívek, později přibylo i několik chlapců. Složení souboru nebylo stabilní, obměňovalo se, jak zakládající členky odrůstaly a na jejich místa přicházely mladší ročníky dětí. Také činnost souboru byla v průběhu let proměnlivě intenzivní, v některých obdobích byla velmi živá, několikrát zcela ochabla. V nové době zájem veřejnosti o lidovou tanec a zpěv neobvykle vzrostl - začíná se psát novodobá historie souboru. Bítešan v současnosti je volným sdružením pěti různých věkových skupin místních obyvatel, kteří se věnují tancům, písním a zvykům Podhorácka a Horácka. K tomu se počítají ještě dvě skupiny předškoláků - Bítešánek a Sluníčko. Celkem je ve městě asi 150 obyvatel, kteří se mimo samostatná folklorní vystoupení v rámci jednotlivých skupin zapojují do několika společných akcí. Na jaře je očekávanou událostí svatodušní obchůzka bítešských "Královniček" v nedalekém Jestřabí, kterou uzavírá lidová veselice na výletním místě za vesnicí. V červnu se již několik roků koná přehlídka všech místních dětských krojovaných skupin na nádvoří objektu muzea - je to výsledek celoročního snažení školní mládeže a předškoláků. V září o hodové sobotě se od roku 2003 dále ve Velké Bíteši pořádá folklorní festival "Setkání na Podhorácku". Poslední předadventní sobota patří celovečernímu folklornímu pořadu v kulturním domě nazvanému "Na bítešském jarmarku" - večer pokračuje taneční veselicí.

Národopis, muzejní spolek a místní folklorní život.
www.vbites.cz/muzeum
www.vbites.cz/folklor

KONTAKTNÍ ADRESA:

Muzejní spolek Velkobítešska
Silva Smutná
Masarykovo náměstí 5
595 01 Velká Bíteš
Česko (CZ)
tel: (+420) 566 532 383
fax: (+420) 566 532 383
NS Bítešan na X. Národním krojovém plese ve Žďáře n.S.
NS Bítešan na X. Národním krojovém plese ve Žďáře n.S.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 10.02.2007 v 21:48 hodin