PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (04.03.2023 v 10:00 hodin)

Vinná plavba [ Turistický produkt ]

Nabídka programů, které můžete využít při školních výletech, exkurzích, dětských dnech, zájezdech pracovních kolektivů, zájmových organizací, při pořádání rodinných oslav a mnoha dalších akcích.

Nabídka programů, které kromě plavby nabízejí i něco navíc.

Tento program je určen vám kteří máte rádi nejen folklór a lužní přírodu, která lemuje naši vodní cestu ale též dobré vínko od místních vinařů. To prvé představí malérečka, která Vás zasvětí do různých technik zdobení kraslic. Poté se nalodíte a vyplujete výletní lodí do vinotéky, která je proslulá nejen výborným vínem, ale i svou kontroverzní výzdobou. Zde za chladivými zdmi ostrožského zámku ochutnáme 5 vzorků vín s výkladem vinaře. Cestou lodí zpět můžete v ochutnávce pokračovat.
Doba programu: cca 4 hodiny
Cena programu: 200,- Kč

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.BataKanal.cz
Typ záznamu: Turistický produkt
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 28.02.2005 v 12:49 hodin