BS-80 Parní lokomotiva [ Muzejní exponát ]

Lokomotiv tohoto typu, určených pro průmyslové a stavební dráhy, bylo vyrobeno celkem 80. Velká část z nich skončila v železárnách v Králově dvoře u Berouna kde sloužily až do roku 1986.
Konstrukčně se jedná o moderní průmyslovou parní lokomotivu se svařovaným kotlem, ocelovým topeništěm a regulátorem umístěným v dýmnici. Svařovaný rám slouží jako zásobník vody. Parní stroj má již pístová šoupátka, pojistné ventily a Heusingerův rozvod. Spřažená náprava je odpružena dvojicí podélných pružin, hnací pak jednou pružinou příčnou. Lokomotiva je vedle ruční opatřena i parní brzdou. Součástí výbavy je turbodynamo s elektrickým osvětlením.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mpz.cz
Typ záznamu: Muzejní exponát
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 14.03.2005 v 14:37 hodin