PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (04.03.2023 v 10:00 hodin)

Městské hradby [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Zachovalý prstenec městských hradeb o délce 1.220 m ze 14. - 16. století. Hradby jsou dodnes zesíleny 19 půlkruhovými věžemi a patří mezi nejzachovalejší ve střední Evropě.

Zahájení stavby kamenného opevnění města spadá do poloviny 14. století, kdy město navštívil český král Karel IV.,který se rozhodl posílit město, coby pevnostní bod na hranicích jeho království. Opevnění se skládalo z hlavní hradby zesílené 19 půlválcovými baštami, z parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu, který byl spojen s městským rybníkem na jižní straně města a z valu. Do města se vstupovalo 4 branami a 1 fortnou. Brány byly chráněny hájitelným předbráním s ochozem a cimbuřím. V čele předbrání se nacházel lomený oblouk vstupu uzavíraný padacím mostem. K významnému posílení dosavadního opevnění došlo pravděpodobně za vlády Jiřího z Poděbrad. Tehdy byl vyhlouben vodní příkop o šířce až 16 m, napájený vodou z městského rybníka. Nejvýznamněji posílilo obranný systém města vystavění 4 barbakanů vysunutých až na val a opatřených padacím mostem. V přízemí se nacházely klíčové střílny a v patře ruční zbraně. Barbakány zajišťovaly palebné vykrytí předpolí.

Z celého systému opevnění se do současnosti dochovala celá hlavní hradba s 19 půlválcovými baštami, parkánová zeď na západě a severu, deformovaný val na jihu a rybník.

Část ochozu městských hradeb je zpřístupněna s průvodcem z Informačního centra, Palackého nám. 160, tel.: 461 723 800, e-mail: ic@policka.org
Prohlídka určeného úseku hradeb zahrnuje výstup na ochoz, procházku po části ochozu a návštěvu hradební věže (věží) - vše s patřičným výkladem vztahujícím se k historii a charakteristikám tohoto středověkého opevnění.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.policka.org
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 19.11.2005 v 06:54 hodin