Pracovní skupina pro dopravu a překračování hranic [ Komise ]

Pracovní skupina pro dopravu a překračování hranic

Česko-polská pracovní skupina pro dopravu a překračování hranic je jednou z 12 pracovních skupin a podskupin vytvořených pro řešení konkrétních záležitostí přeshraniční spolupráce v rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Tato komise byla ustavena na základě Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o přeshraniční spolupráci z 8. září 1994.


Hlavní směry činnosti, úkoly, funkce:

Pracovní skupina pro dopravu a překračování hranic se zabývá především problematikou všech hraničních přechodů na česko-polské hranici a dojezdovými komunikacemi k těmto přechodům. Hlavní funkcí pracovní skupiny je funkce deklarativní, informativní a koordinační bez pravomoci rozhodovat či odborně požadavky posuzovat. Měla by plnit funkci "prvotního síta" mezi požadavky ze strany samospráv (obcí) a MV ČR, které by mělo požadavky samospráv realizovat. Dle názoru MZV se jedná o nejdůležitější pracovní skupinu (z 12) celé mezivládní komise.

Aktuální složení české části společné česko-polské pracovní skupiny pro dopravu a překračování hranic:
 • 2 zástupci Ministerstva dopravy ČR - odbor dopravní politiky
 • 1 zástupce Ministerstva vnitra ČR - odbor všeobecné správy
 • 1 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR - odbor programů EU
 • 1 zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR - odbor států střední Evropy
 • po 1 zástupci každého příhraničního kraje: Moravskoslezský, Olomoucký,
  Královehradecký, Pardubický, Liberecký
 • po 1 zástupci každého česko-polského euroregionu: Těšínské Slezsko, Silesia,
  Praděd, Glacensis, Nisa.


Česko-polská pracovní skupina pro dopravu a překračování hranic v průběhu své existence uskutečňuje společná česko-polská jednání k problematice dopravy a překračování hranic a zároveň se polská i česká část skupiny scházejí k projednání aktuálních otázek samostatně.

Přehled uskutečněných jednání v roce 2004:

31. března 2004 Praha
jednání české části česko-polské pracovní skupiny pro dopravu a překračování hranic

21. - 22. dubna 2004 Jeseník
společné zasedání česko-polské pracovní skupiny pro dopravu a překračování hranic

9. září 2004 Praha
jednání české části česko-polské pracovní skupiny pro dopravu a překračování hranic

Pozn.:
Zápisy z uvedených jednání jsou k dispozici na sekretariátu ER Silesia - CZ, Horní náměstí 69, Opava.


Návrhy zaměření činnosti pro období 2004 - 2005

Vstupem České i Polské republiky do Evropské unie došlo ke značným změnám provozu na hranicích i na přilehlých komunikacích. Na základě těchto změn bude nutné navrhovat taková opatření, která napomohou plynulosti dopravy v příhraniční oblasti. Zároveň by se nadále měla hledat řešení a lepší využití turistického provozu na společné hranici, která na mnoha místech vede velmi cennými turistickými oblastmi.

Česko-polská pracovní skupina pro dopravu a překračování hranic se zaměří především na:
 • projednání rozšíření provozu na hraničních přechodech s rozsahem provozu pro osobní automobily o nákladní automobily do 3,5 t celkové hmotnosti
 • projednání rozšíření provozu nákladních automobilů do 12 t celkové hmotnosti na přechodech, kde je povolen provoz autobusů
 • hledání organizačních a legislativních opatření pro usnadnění turistického provozu a dopravy v příhraničním regionu
 • posouzení možnosti odstranění omezení provozu nákladní dopravy v návaznosti na místo registrace vozidel (regionální doprava)
 • další zkvalitnění činnosti pracovní skupiny a její návaznost na činnost skupiny expertů
 • vypracovávání dalších projektů na rekonstrukci a zvýšení kapacity přístupových silnic ke hraničním přechodům pro umožnění nákladní dopravy

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Komise
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 18:35 hodin