Chuchelna [ Přírodní zajímavost ]

Vlhké louky s rozptýlenými keři a stromy na severovýchodním svahu Kozákova jsou ojedinělou zoologickou lokalitou především díky počtu hnízdících ťuhýků obecných (Lanius collurio) a botanickým nalezištěm prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a všivce lesního (Pedicularis sylvatica).

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Aleš Hozdecký (TO 19) org. 2, 18.10.2005 v 13:37 hodin