Kašna na nádvoří Reduty [ Kašna ]

Oslava barokního jezuitského básníka

Odkazu jezuity Felixe Kadlinského, velkého českého barokního básníka, věnoval svou fontánu na nádvoří Reduty akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu ve spolupráci s kamenosochařem Petrem Novákem. Tři bronzové pilíře /kořeny) drží mísu z leštěné žuly. Uprostřed nádoby vyrůstá bronzový strom polévaný pramenem načechrané vody. Voda se vrací zpět ke kořenům, kde napájí vlastní prameniště. Nedílnou součástí fontány jsou tři zdobené bronzové vertikály.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kkuh.cz
Typ záznamu: Kašna
AKTUALIZACE: Josef Hapák (TO 35) org. 114, 22.10.2005 v 10:45 hodin