PŘIPRAVUJEME: Tlačenice perníku v Království perníku (28.09.2021 v 10:00 hodin)

Janov

Katastr obce má tvar velmi dlouhého obdélníku, situovaného poledním směrem. Obec Janov se táhne příčně podél potoka a silnice č 457. v nepřetržitém pásu zastavěné plochy, která na severovýchodě přechází v Jindřichov a Arnultovice. Na západě v Petrovice. Petrovický potok protéká pod dolním okrajem náměstí starého hornického města Janova. Nad prostranným náměstím ční Malá Stříbrná, vysoká 650 m (někdy nazývána Malý Stříbrňák) a severozápadně od ní Velká Stříbrná vysoká 785 m (mylně nazývána Velký Stříbrňák). Přístup do kryje otvírá Janovu údolí Petrovického potoka po toku do Jindřichova , proti toku do Zlatých Hora do Heřmanovic. V jižní části katastru je horní tok Svinního potoka..vznikána jihovýchodních svazích vrchu Supí hřbet (757 m). a vrch Pohár (634 m). silnice do Petrovic míjí vlevo Čertovou skálu (591 m).

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 12.01.2007 v 10:14 hodin