Orgány Mikroregionu Rožnovsko [ Regionální rozvoj ]

Orgány Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rožnovsko jsou:
a) valná hromada
b) předseda svazku
c) rada svazku
d) kontrolní komise

K podrobnostem o každém z orgánů můžete nahlédnout do Stanov (viz níže).

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Regionální rozvoj
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 04.11.2005 v 13:21 hodin