Výroba Valašských krojů [ Muzejní exponát ]

Kroj
Valašský kroj
Na Dolní Bečvě v Horním Rozpitém, v krásné valašské chalupě, se pí.Hrubešová Vladislava zabývá výrobou valašských krojů.
Ušila pro své zákazníky mnoho mužských i ženských valašských krojů.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Výroba valašských krojů
Horní Rozpité 96
756 55 Dolní Bečva
Česko (CZ)
tel: (+420) 608 258 920
Kroj
Valašský kroj

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Muzejní exponát
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 05.03.2010 v 08:55 hodin