Čp. 148 Horní ulice (Neumanova)

Renesanční dům ze 16. století přestavěný v 19. století. Jedná se o jednopatrový dům s částečně ustupujícím přízemím a patrem vysazeným na krakorcích. Restaurovaná fasáda přiznává renesanční podobu domu s prezentací fragmentů mladších fází výzdoby.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 06) org. 2, 13.11.2005 v 12:56 hodin