Městská galerie Polička [ Galerie ]

MĚSTSKÁ GALERIE

Je zde vystavena kolekce více než 40 pláten galerie rodu Hohenemsů, jíž dominují portréty slavných válečníků, jejich manželek, a dokonce milenek. Soubor je doplněn krajinnými výjevy, alegorickými a náboženskými díly. První obrazy původně daleko početnější sbírky pochází z 16. století. Do roku 1803 byla kolekce umístěna na rodovém sídle Hohenems v západním Rakousku, poté na zámku v Bystrém u Poličky a v roce 1989 se podařilo obrazy soustředit v Poličce, kde byly nákladně restaurovány.
Nejpozoruhodnějším dílem obrazové galerie je skupinový renesanční portrét nizozemského malíře Anthoniho Bayse Zahradní hostina Hohenemsů (1578), které nemá ve střední Evropě obdobu. Nejstarším obrazem je zde Madona (1530) holandského mistra Jana Gossaerta zv. Mabuse. Galerie v poličské radnici nabízí mimo expozici portrétů rodu Hohenemsů i kolekce starého a moderního umění na Poličsku.

Staré umění na Poličsku - od gotiky do 19.století
Po úvodních exponátech gotického a renesančního období spočívá těžiště expozice na 18.století, období velkého rozkvětu města. Představen je soubor plastik (M.B.Braun, J.Pacák, F.Pacák, a D.Aulíček), obrazů, grafických listů i dochovaných měděných ploten M.Rentze.
Součástí prohlídkové trasy je i barokní radniční kaple s unikátně dochovanou výzdobou. Kvalitní měšťanský portrét 19.století zastupují A.Machek, J.Papáček, E.Kašparides a další autoři. Sochařská tvorba přelomu 19. a 20.století je zastoupena výběrem z pozoruhodného díla poličského rodáka V.E.Šaffa. Ve věži se nachází též gotická kaple.

Moderní umění na Poličsku - 20.století
Expozice obsahuje výběr autorů, kteří se na Poličsku narodili nebo zde působili. Malíři a grafici - V.Šindler, F.Bukáček, B.Borovský, Z.Sion, J.Štěpánek a další; sochaři - J.Kadlec, J.Lichtág, J.Černý, P.Herynek a další. Současné trendy ve výtvarném umění jsou v galerii zastoupeny dílem V.Bromové a M.Janíčka.

Bohuslav Martinů ve výtvarném umění
Expozici tvoří ohlasy výtvarníků na dílo hudebního skladatele. Zastoupeni jsou např. K.Svolinský, E.Vlasáková.

Krátkodobé výstavy výtvarného umění probíhají v muzejních budovách.

Adresa:
Palackého nám. 2,
tel.: 461 722 214
e-mail: muzeum@policka-city.cz,

Otevřeno: IV. - X. Út - Ne, X. - III. So, aktuálně a podrobně na webu www.muzeum.policka.net

Kontakt:
Městské muzeum a galerie
Tylova 114
tel.: 461 725 769
e-mail: muzeum@policka-city.cz,

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Galerie
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 17.11.2005 v 08:09 hodin