Přírodní rezervace Oheb

Přírodní rezervace Oheb se rozkládá na poloostrově v okolí zříceniny hradu Oheb, na ploše 26,5 ha. Byla vyhlášena 28.3.1995 správou CHKO. Nachází se zde pestré společenstvo plžů a unikátní lesní porosty.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Alena MAŠKOVÁ (TO 28) org. 127, 18.11.2005 v 11:01 hodin