PŘIPRAVUJEME: Přelet pivních píp (28.05.2022 v 10:00 hodin)

Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky [ Přírodní park ]

Přírodní park byl zřízen 2.9.1998 a rozkládá se podél uvedených dvou toků na celkové rozloze 510,63 he.Posláním parku je uchování krajinného rázu s významnými přírodními hodnotami - drobné potůčky,vodní plochy,podmáčené louky,mokřady,prosluněné stráně a bukohabrové porosty.Mezi vyskytující se vzácné druhy rostlin a živičichů patří např.lilie zlatohlavá,prstnatec májový,rosnatka okrouhlolistá,mlok skvrnitý,čolek velký,ledňáček říční,čáp černý a další.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mastale.cz
Typ záznamu: Přírodní park
AKTUALIZACE: Alena MAŠKOVÁ (TO 28) org. 127, 18.11.2005 v 16:22 hodin