Naučná stezka k pramenům řeky Svitavy

Naučná stezka je dlouhá 2,5 km se zaměřením na botaniku a zoologie. Prochází rekreační oblastí kolem dvou největších svitavských rybníků - Rosničky a Dolního rybníka. Cestou je 9 zastávek seznamujících s biologií, ekologií a historií svitavských rybníků, je tak možné nahlédnout do života lesů a poznat oblast, kde pramení řeka Svitava.
Na panelech se lze dozvědět zajímavosti o stavu a využití rybníků, význam rybníků pro člověka, živočichy a své okolí v současnosti a zároveň historii rybníků od r. 1450. jsou zde uvedeny rostliny a dřeviny rybníků, živočichové, druhy a funkce rákosin a ptactva, které toto prostředí rovněž hojně využívá, geologie a geomorfologie, lesní společenstvo, olšiny. Jsou zde uvedeny zajímavosti k prameništi řeky Svitavy - z historie, ale i o flóře a fauně jezírka, ke kterému přitéká jeden z pramenů.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 20.11.2005 v 11:43 hodin