Udánské hradisko

Udánské hradisko bylo původně vodním hradem franckého typu, který tvořila pouze obytná věž v nepravidelném čtyřúhelníku hradiska o rozměrech 25 x 18 m. Zemanské sídlo zaniklo na přelomu 13. a 14. stol. po připojení Udánek k moravskotřebovskému panství.
Byly zde nalezeny zlomky středověké keramiky.

Dochováno pouze: dosud patrný vodní příkop

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 21.11.2005 v 08:03 hodin