PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (04.03.2023 v 10:00 hodin)

Měšťanské domy v Moravské Třebové [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Měšťanské domy na Masarykově nám.: Čp. 2 - renesanční z 1. pol. 16. stol. s bronzovou pamětní deskou J. K. Tyla, v přízemí mázhaus s bohatými hřebínkovými a hráňovými klenbami a čtyřmi reliéfními svorníky; v 1. posch. sál městského divadla. Čp. 16 - klasicistní fasáda z přestavby po požáru r. 1840; v přízemí unikátní renesanční portál, datovaný r. 1540. Čp. 22 - nárožní dům s prampouchem a bohatou hřebínkovou klenbou; na konzolách figurální a zvířecí motivy. Čp. 23 - dům z r. 1592 s poloválcovým arkýřem se sloupy, figurálními motivy a znakem Ladislava Velena ze Žerotína. V domě bydlel na poč. 19. stol. J. Herkner, který prý tajně vykopal tělo své zemřelé milenky a uložil je do země ve své zahradní besídce, kde často v blízkosti své zemřelé lásky pobýval. Příběh byl několikrát literárně i dramaticky zpracován. Čp. 37 - unikátní mázhaus s jedinečně dochovanými kamennými svorníky klasicistně upraven až v 1. pol. 19. stol. Čp. 5 v ul. Čs. armády - renesanční mázhaus s kamenným portálem, kartuš s hlavičkami andílků. Čp. 18 v Olomoucké ul. - mázhaus s hodnotným kamenným portálem. Čp. 8 v Cihlářově ul. - renesanční, jednopatrový s kulisovým druhým poschodím a s rozsáhlým mázhausem s hřebínkovými klenbami a s letopočtem 1565. Čp. 1 na Kostelním nám. - renesanční, jednopatrový, zv. "Latinská škola", nad okny přízemí a nad vchodem 7 kamenných desek s latinskými a řeckými nápisy, v přízemí velká učebna s bohatými hráňovými klenbami na 13 konzolách s latinskými didaktickými nápisy a jménem tehdejšího ředitele

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 21.11.2005 v 08:11 hodin