Milovské (Velké) perničky [ Přírodní památka ]

Přírodní památka (10,4 ha, vyhl. v r. 1977) - malebná skupina tří rulových skal (758 m) s rozsáhlými balvanitými proudy a vegetací na stanovišti kyselých smrkových bučin. Na vrcholech prohlubně (perničky) - skalní mísy o průměru 40-87 cm a hloubce 15-30 cm vzniklé zvětráváním horniny. Podle pověsti se jim přisuzuje různý původ a účel, jako např. že byly vytvořeny člověkem ke kultovním účelům nebo sloužily k zapalování strážných ohňů či k drcení obilí za třicetileté války.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jan MATOUŠ (TO 29) org. 2, 21.11.2005 v 08:34 hodin