PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (04.03.2023 v 10:00 hodin)

Rozvodovský dům [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Resselovo náměstí čp. 76/I (kulturní památka)
Měšťanský dům s gotickým jádrem, renezanční prvky v interiéru s empírovou fasádou s alegorickými náměty a figurální výzdobou. Dům je doložen písemně od roku 1592, za Třicetileté války velmi zpustl. Nynější podoba pochází z přelomu 18. a 19.století. Své jméno získal od rodiny Rozvodovy, která jej vlastnila v letech 1787 až 1889.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.chrudim-city.cz
AKTUALIZACE: Alena MAŠKOVÁ (TO 28) org. 127, 02.12.2005 v 18:59 hodin