Naučná stezka Růžová [ Naučná stezka ]

Na jednotlivých zastávkách této naučné stezky jsou osazeny informační tabule na sloupech, názvem zastávky a informací o místě. Délka trasy je 10,5 km a pěší chůzí ji lze absolvovat přibližně za 3 - 3,5 hodiny. Během procházky je nutné překonat výškový rozdíl 206 metrů (Dolský mlýn 196 m n.m., Pastevní vrch 402 m n.m.). Naučná stezka začíná za obcí Růžová na křižovatce cest na Kamenickou Stráň a pod Růžovský vrch. Připojuje se zde na procházející žlutou turistickou cestu. Naučná stezka je okružní a proto ji lze absolvovat z kteréhokoliv turistického rozcestí.
1. Úvod, začátek NS za obcí Růžová, seznámení s trasou naučné stezky a s rozmístěním panelů na trase, pohled na mohutný Růžovský vrch, sledujeme žlutou značku.
2. Odbočka k Růžáku, popis Národní přírodní rezervace Růžák, geologický vznik Růžovského vrchu, fauna a flora,
3. Linie opevnění, seznámení se s předválečným opevněním 1937-1938 na obranu státní hranice, náčrt bunkru s popisem vnitřního vybavení, lehký bunkr se nachází asi 100 m od tabule vpravo (natřený maskovacím nátěrem), poté napojení na modrou značku.
4. Nad Kamenicí, popis toku říčky Kamenice od pramenů v Lužických horách až po její ústí do Labe v Hřensku, splavování dřeva Bynoveckým a Českokamenickým panstvím, koncem 19.století rozmach turistiky - otevření provozů pramic na Edmundově (Tichá), Divoké a Ferdinandově soutěsce, konec asfaltky, po které jsme obešli Růžovský vrch, dále prudký sestup do údolí.
5. Dolský mlýn, zbytky mlýna opuštěného v roce 1945 (poprvé uváděn k roku 1515), v jeho sousedství stály budovy pekárny a palírny, svého času i smolárna, soutěska řeky Kamenice.
6. Odbočka nad Dolským mlýnem, popis vzniku pískovcových skal ve zdejší krajině, zastavení situováno na staré mlýnské cestě.
7. Kamenická Stráň, rekreační osada, součást obce Růžová, lidová architektura - památková rezervace (ojedinělý soubor lidové architektury typické pro severočeské pohraničí a sousední Lužici), její patron byl sv. Jakub.
8. U Obrázku, zastavení u borovice, jejíž stáří se odhaduje zhruba na 300 let a na které je umístěn obrázek Anděla strážného, v blízkém okolí stával pravděpodobně až do 60.let 20.století i kamenný pamětní Veroničin kříž - upomínal na vraždu mladé obchodnice Veroniky Bergertové z Mikulášovic v 30.letech 19.století.
9. Nová Ves, zaniklá ves Neudörfel srovnaná se zemí po 2.sv.válce, svého času mívala 46 usedlostí, cestou od zaniklé osady je možné nalézt několik kamenných studní, jednou z nich je tzv. studánka Gussbrunn - k jejímu zřízení se obec Růžová odhodlala po katastrofálním suchu v roce 1834.
10. Pastevní vrch, vrch (německy Hutberg - Strážní vrch) tyčící se nad obcí Růžová (nejvyšší bod naučné stezky - 402 m n.m.), na vrcholu stával dřevěný kříž (v roce 1809 nahrazen novým od Johanna Christopha Schuberta z č.p. 182, Boží muka měla mimořádně vysoký a masivní pískovcový sokl (střední část kříže musely vyvézt na kopec tři páry volů), ke kříži chodivala procesí o Božím těle, prosebné za zdar úrody v neděli po svátku Andělů strážných

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 18.04.2006 v 16:23 hodin