Výlet Nový Jičín - Opava

Výlet Nový Jičín - Opava (46 km)

Z Nového Jičína se vydáme do cíle našeho výletu, do Opavy.

Opava je historické město, rozkládající se na soutoku řek Opavy a Moravice. Je to průmyslové, kulturní a zemědělské centrum českého Slezska. Má velice bohatou historii, kterou dokládá velké množství památek.

Nejslavnějším rodákem je zcela jistě spisovatel Petr Bezruč (1867-1958).

Nejcennější památkou ve městě je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je cihlový a postavený ve slohu slezské gotiky.
K nejstarším památkám pak patří Minoritský klášter a kostel sv. Ducha, postavený ve 13.století. Veřejnosti je zpřístupněn sněmovní sál, gotická síň, zimní refektář s tzv. Bezručovou čítárnou a Minoritská zahrada.

Zajímavé jsou také domy na Dolním náměstí, Masarykově třídě, Ostrožné ulici a rovněž městská věž, tzv. Hláska, současné sídlo Magistrátu města Opavy.
Na Masarykově třídě pak v barokním stylu vyniká především Sobkův a Blücherův palác.
Za zmínku také stojí barokní Mariánský sloup.

V Opavě najdeme také ukázky novodobé architektury, např. monumentální stavba obchodního domu Breda nebo budova bývalé Obchodní a živnostenské komory či komplex Městského koupaliště.

Technickou zajímavostí města je secesní barometr umístěný v Dvořákových sadech.
Mezi jedinečné technické památky na území města Opavy patří bývalé československé opevnění z druhé poloviny 30. let dvacátého století. Dnes je přístupná především pevnost v Opavě - Milostovicích.

Opava je centrem kulturního a společenského života. V roce 1814 zde bylo založeno nejstarší muzeum na území České republiky, dnes Slezské zemské muzeum.

V okolí města je vybudováno několik rybníků, jako přírodní koupaliště slouží tzv. Stříbrné jezero.

Opavou prochází značené turistické trasy a také cyklistické značené trasy z nichž dvě jsou dálkové a to Prajzská cesta, Slezská magistrála a Jantarová stezka.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Turistický produkt
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 08.09.2006 v 08:39 hodin