Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých [ Poradna ]

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
MOTTO: "Nejsme organizace, která rozhoduje a jedná za nevidomé a těžce zrakově postižené, jsme nevidomí a těžce zrakově postižení občané, rozhodující sami za sebe. Jednáme na základě následujících zásad: sebedůvěra, rovnocenné partnerství, solidarita a úcta k lidské důstojnosti, svobodě volby a smyslu pro společenství."

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - oblastní odbočka v Novém Jičíně nabízí množství služeb v nejrůznějších oblastech péče o těžce zrakově postižené:

- bezplatné odborné sociálně právní a pracovně právní poradenství

- bezplatné zapůjčení kompenzační pomůcky k vyzkoušení, případně do vyřízení vlastní

- rehabilitační a rekondiční pobyty zaměřené na výuku prostorové orientace, samostatného pohybu a sebeobsluhy

- pro zrakově postižené občany pořádáme výlety, poznávací zájezdy, organizujeme návštěvy kulturních, sportovních a společenských akcí

- kurzy psaní na kancelářském psacím stroji a počítačové klávesnici

- klubové dny (promítání komentovaných filmů pro těžce zrakově postižené, posezení s kartářkou, předčítání knih)

- pomoc při komunikaci s úřady a veřejnými institucemi při obhajování práv a zájmů zrakově postižených

- angažujeme se v záležitostech odstraňování architektonických bariér z hlediska potřeb zrakově postižených

Zprostředkováváme a zajišťujeme:

- speciální kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a zaškolení v jejich používání

- pomůžeme s vyřízením žádosti o příspěvky např. na zakoupení kompenzačních pomůcek úpravu bytu, individuální dopravu a jiné

- občanům s oslabeným zrakem zajistíme kontakt s knihovnami nabízejícími knihy ve zvukové podobě

- zprostředkovat můžeme služby zajišťované specializovanými pracovišti TYFLOSERVIS, o.p.s. a TYFLOCENTRUM, o.p.s.

- výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, nácvik sebeobsluhy

- zaškolení v obsluze náročných elektronických pomůcek

Jsme připraveni pružně reagovat na individuální potřeby a požadavky klientů. Máte li jakýkoliv problém způsobený zrakovou vadou, navštivte naši kancelář.

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí: 08:00 - 12:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 12:30 - 16:30
Čtvrtek: 08:00 - 10:00
Pátek: Zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Je možno sjednat si schůzku i mimo tyto poradenské hodiny.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Martin Hyvnar, sociální pracovník
Štefanikova 7
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 720 809

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Poradna
AKTUALIZACE: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 10.07.2007 v 10:47 hodin