Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. [ Obecně prospěšná společnost ]

Základní údaje
Název společnosti
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s.

Sídlo společnosti
Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

Právní forma obecně prospěšná společnost
IČ 26863081
DIČ CZ26863081

Bankovní spojení
ČSOB, a. s., pobočka Vsetín, č.ú. 197421158/0300

Vznik společnosti
Obecně prospěšná společnost Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (dále jen společnost) byla v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. založena usnesením městského zastupitelstva města Vsetína č. Z/23/5 dne 29.3.2005. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, v oddílu 0, vložka 200. Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností u jmenovaného soudu byl proveden dne 14. června 2005. Společnost byla zřízena na dobu neurčitou.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
Horní nám.3 - obj. Podnikatelský inkubátor Vsetín
755 01 Vsetín
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 811 800

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 08.10.2007 v 14:19 hodin