PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Krajská veterinární správa ZK - Inspektorát Vsetín

KONTAKTNÍ ADRESA:

Kraj. veterinárná správa ZK - Inspektorát Vsetín
Smetanova 1484
755 01 Vsetín
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 412 033
(+420) 571 412 034
fax: (+420) 571 413 007

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.svscr.cz
Typ záznamu: Veterinární správa
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 30.10.2007 v 11:03 hodin