PŘIPRAVUJEME: Svatováclavská Tlačenice perníku (28.09.2020 v 10:00 hodin)

Zemská brána

Skalnatý úsek údolí Divoké Orlice. Balvanité řečiště Divoké Orlice je lemováno skálami
Křižovatka cyklotras č. 4071 a 4073

LOKALIZACE

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 14.12.2007 v 13:18 hodin