Na Hadovně

Vlhká louka s výskytem ohrožených druhů rostlin, vyhlášena 1985 (O,38ha)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 16.11.2007 v 09:58 hodin