PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Kozlovský kopec

Možnost výstupu na vyhlídkovou plošinu na telekomunikační věži

LOKALIZACE

Typ záznamu: Hora, kopec nebo vrch
AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 09.12.2007 v 09:59 hodin