KUBÁŇ Metoděj

Brigádní generál Msgre. Methoděj Kubáň (18. září 1885 Horní Bečva - 5. března 1942 Koncentrační tábor Dachau) byl český katolický duchovní, generál československé armádní duchovní správy.

Po studiu na českém gymnáziu v Místku se stal studentem teologické fakulty v Olomouci a 5. července 1908 byl vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm v civilní duchovní správě se stal Bergstadt a Frankštát.

Dne 1. května 1909 byl Metoděj Kubáň jmenován polním kurátem v záloze. Bezprostředně po vypuknutí první světové války byl povolán v rámci mobilizace do rakousko-uherské armády a nastoupil službu v záložní nemocnici v Olomouci. Záhy se nemocnice stěhovala na ruskou frontu a později na Balkán.

Po vzniku samostatné Československé republiky sloužil u vojenského velitelství v Moravské Ostravě. Od 1. června 1919 se stal vojenským kaplanem v posádkové nemocnici v Brně. Odtud byl přeložen na Slovensko, kde prožil takřka deset let své vojenské kariéry. V dubnu 1929 byl převelen ze Slovenska do Hradce Králové a Josefova, kde byl až do listopadu 1934 duchovním správcem 4. pěší divize. Dalším místem jeho vojenské kariéry se stala Praha. Zde byl pověřen funkcí přednosty katolické skupiny I/6. oddělení Ministerstva národní obrany. V únoru 1935 byl jmenován generálním vikářem československé branné moci.

V červenci 1935 byl povýšen na plukovníka a o tři roky později 23. srpna 1938 mu byla dekretem prezidenta republiky udělena hodnost generála duchovní služby.

Jako důstojník Československé armády a vlastenec velmi těžce nesl mnichovskou tragédii a následnou okupaci republiky v březnu 1939. Zapojil se proto do protinacistického odboje v řadách Obrany národa a podílel se na organizaci pomoci rodinám zatčených a pronásledovaných důstojníků čs. armády.

V roce 1940 byl na udání Franze Bobeho zatčen, odsouzen a uvězněn pro urážku německé branné moci. Trest odnětí svobody si odpykával v káznici v Budyšíně, v Praze na Pankráci, v Malé pevnosti v Terezíně, a nakonec byl odeslán 13. února 1942 do koncentračního tábora Dachau jako politický vězeň č. 29214. V tomto táboře byl vystaven brutálnímu mučení a dne 5. března 1942 v ranních hodinách zemřel.

Jeho nejvyšší oběť přinesenou na oltář vlasti ocenila osvobozená republika udělením Československého válečného kříže in memoriam a posmrtným povýšením do tehdejší hodnosti generála šéfa duchovní služby.

ZDROJ: Wikipedia.org

LOKALIZACE

Typ záznamu: Významný rodák
AKTUALIZACE: Vaníček Josef (Obec Horní Bečva) org. 150, 03.11.2016 v 14:59 hodin