PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Soubor lidových staveb Vysočina

Největší expozice lidové architektury v Čechách, která se nachází v lokalitách Veselý Kopec, Svobodné Hamry, Možděnice a Betlém v Hlínsku.
Dokumentuje lidové stavitelství z konce 18. a 19. století.
Každoročně jsou pořádány výstavy a ukázky tradičních lidových zvyků a řemesel.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Příčná 350
539 90 Hlinsko
Česko (CZ)

LOKALIZACE

Typ záznamu: Skanzen
AKTUALIZACE: správce systému (www.oblasti.cz) org. 127, 28.11.2007 v 00:03 hodin