Městský dům - vinárna Armanka

Městský dům - vinárna Armanka
Městský dům - vinárna Armanka
MĚŠŤANSKÝ DŮM ARMANKA

Volně stojící objekt situovaný v bezprostřední blízkosti ohradní zdi farního kostela, jádro stavby ze 2. poloviny 16. století. Patrová stavba s oplechovanou valbovou střechou, jejíž hmota je vyzdvižena z podélného půdorysu s válcovitě zaobleným severovýchodním nárožím, severní průčelí zpevněno masivním oscarpovaným pilířem. Fasády po novodobé úpravě členěné okenními a dveřními otvory. Na vstupním průčelí obnažený pískovcový článek s letopočtem"1568". Tektonické členění (sokl, kordonová římsa) je naznačeno nevhodnám páskovým keramickým obkladem. Interiér je po několika zásadních úpravách ve 20. století převážně plochostropý. Objekt má bohatou historii. Od 16. století se zde nalézala farní škola, která byla dle místní tradice navštěvována Janem Sarkanderem. Škola byla r. 1732 upravena na kapli zasvěcenou sv. J. Nepomuckému a památce J. Sarkandera, r. 1787 byla budova opět přeměněna na školu. Stavba je negativně poznamenána utilitární obnovou z 90. let 20. století.
Starší stavební fáze však byly již dříve takřka překryty zásady z 20. století.

Kulturní památky okresu Nový Jičín,
Vydal Okresní úřad Nový Jičín a Památkový ústav v Ostravě
Rok vydání: 1996


V bezprostřední blízkosti ohradní zdi farního kostela se nachází volně stojící objekt, jehož historické jádro pochází ze 2. poloviny 16. století. Dokládá to obnažený pískovcový článek s letopočtem 1568 na vstupním průčelí stavby. Tento dům má bohatou historii. V 16. století se zde nacházela farní škola (pravděpodobně nejstarší příborská škola), první zmínka o ní pochází z r. 1541. Podle místní tradice ji údajně navštěvoval Jan Sarkandr. V roce 1732 byla škola upravena na kapli a zasvěcena Janu Nepomuckému a památce Jana Sarkandra. Roku 1787 byla kaple přeměněna zpět na školu. Celá stavba je dnes negativně poznamenána utilitárními zásahy v průběhu 20. století.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Josef Milota
V Kopci 354
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 725 773
(+420) 604 426 760
Městský dům - vinárna Armanka
Městský dům - vinárna Armanka

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 38´ 22.80¨
  • Východní délka: 18° 8´ 42.84¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 19.07.2011 v 11:37 hodin