Vážení přátelé,
z důvodů vyhlášení nouzového stavu České republiky jsme museli zrušit zážitkové programy Království perníku ®.
Domorodci netrpělivě vyhlížejí dobu, která jejich konání umožní - v rozsahu a za dodržení podmínek platných opatření proti šíření čínského moru. Sledujte informace na této stránce.

Bezděkov

Katastr obce byl osídlen od pravěku, jak to dokazují archeologické nálezy např. pazourkových nástrojů. Bylo zde také odkryto slovanské pohřebiště z 11. - 12. století dokladující dlouhou existenci vesnice. Z pěti kostrových hrobů byly ve třech milodary, ale pozoruhodný byl hlavně jeden hrob. Člověk v něm pohřbený byl považován za upíra. Měl v otevřených ústech zaražený dřevěný kolík, který sahal až k pravému rameni, aby nemohl živým po smrti škodit a páchat zlo.
Obec je písemně poprvé zmiňována až roku 1378. Tehdy to byla církevní půda - vlastnilo ji olomoucké biskupství. Jednalo se o statek odlehlý od ostatních držav biskupství, a proto byl často zastavován. Roku 1491 Bezděkov koupil Vilém z Pernštejna, který na Pardubicku právě budoval své panství.
Za dob pánů z Pernštejna proslulo Pardubicko jako významná rybniční oblast, stejně jako jižní Čechy. Návesní potok protékající Bezděkovem začal napájet 7 rybníků v okolí a sádky. Mohutná vlna budování rybníků skončila roku 1549, a to z prostého důvodu: rybníky nebylo už kde stavět. V té době jich totiž existovalo na Pardubicku celých 230, a to ne na příliš rozlehlém území.
A proč dnes není v okolí Bezděkova ani stopa po rybnících? Koncem 18. století totiž začalo rybnikářství upadat. Výnosy z ryb nebyly tak vysoké a bývalé rybníky se začaly postupně přeměňovat na ornou půdu. Tak už v roce 1802 zbylo z původních 230 pouze 69 rybníků. Časy se zkrátka změnily. Přitom roku 1560, kdy se Pardubické panství a s ním i Bezděkov stalo majetkem Královské komory, představoval zisk z chovu ryb a jejich prodeje úžasných 70% příjmu vrchnostenské pokladny.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Bezděkov
Bezděkov 60
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 466972540

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 02.01.2006 v 08:41 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz