HLAVICA Emil [ Osobnost ]

(1887 - 1952)
Studoval na řezbářském oddělení VŠUP v Praze a na AVU u prof. Myslbeka. Věnoval se zejména sochařským pracem, ale i medailérství, kresbě a grafické ilustraci. Náměty ke své tvorbě čerpal na Valašsku. Je autorem pomníku B. Smetany, L. Janáčka a dalších děl.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 23.03.2011 v 12:57 hodin