Historie obce Dolní Domaslavice [ Historie (archivní dokument) ]

Obec vznikla na přelomu 13.a 14. století. První zmínka je z doby kolem 1305, kde se objevují Dolní Domaslavice v soupisu biskupských desátků. V době vrcholného feudalismu tvořily správně obojí Domaslavice jako Horní tak i Dolní jednu vesnickou obec. Ves v období sklonku husitských válek náležela jako alod některým šlechticům těšínského knížectví. Dolní Domaslavice představovaly kolonizační ves nepříliš velkého rozsahu, s nepříliš velkým počtem selských hospodářství.
Cirkevně ves ve středověku podléhala faře v Horních Domaslavicích od poloviny 14. století.

V 16. Století byli majiteli Dolních Domaslavic Tlukové z Tošanovic, kolem roku 1565 Jakub Tluk z Tošanovic.

V roce 1619 měla ves za držení Adama Scipiona z Kretčína 38 osedlých, z nich 14 zahradníků, 6 domkařů s polnostmi, 4 domkáře, 3 dědičné a 1 nájemného mlynáře, 3 řemeslníky a krčmáře.

Po smrti svého muže Adama z Kretčína držela statek vdova Kateřina Marklovská, provdaná později za Jindřicha Rudzeckého z Rudz. Koncem 17. Století byl statek v držení Václava a Rudolfa Pelhřimů z Třánkovic, kteří jej vlastnili ještě v roce 1717. Dle Karolinského katastru měly D.Domaslavice, náležící tehdy Rudolfu Skrbenskému z Hříště, 19 sedláků, zahradníků a domkařů včetně 1 krčmáře, 2 mlýny, o 1 složení, 48 krav a 6 vepř. K dominikálu náleželo 7 rybníků, dvůr, zahrada, krčma, 24 krav, 1 vepř, 7 domkařů drželo 9 krav.

V roce 1731 koupil D.Domaslavice a Dolní Volovec od sirotka Maxe Gottieba Skrbenského z Hříště Jan Filip ze Saint Genois. V roce 1735 prodal Jan Filip Saint Genois ves Antonínu Václavu Harasovského z Harasova, který k nim připojil Prostřední Domaslavice a Volovec. V roce 1775 držel statek Jiří Ohm Janušovský.

V roce 1770 náležel statek Dolní Domaslavice Ohmovi Janušovskému a skládal se z Dolních Domaslavic a Horního a Dolního Volovce.

V obci se na počátku 19. století hovořilo slezskomoravským dialektem. Dolní Domaslavice měly tehdy 41domů a 278 obyvatel.

V roce 1836 držel panství František Knězek, kupec z Nového Jičína. V obci byla triviální škola s 356 žáky.

Dnešní podobu dostaly Dolní Domaslavice v roce 1957 kdy byla vybudována přehrada Žermanice. Tímto patří obec k nejstarším v okolí Žermanické přehrady, která vznikla z velké části zatopené původní obce Dolní Domaslavice.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ddomaslavice.cz
AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 17.10.2003 v 11:19 hodin