Hraniční přechody [ Encyklopedické heslo ]

Při přechodu státní hranice do ČR jsou rozlišovány dva druhy pobytu - přechodný a trvalý (cizinec může žádat o povolení trvalého pobytu pouze prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou zákonem stanovených případů). Pro vstup na území ČR je potřeba mít platné vízum. Krátkodobá víza: průjezdní víza, letištní vízum, vízum k pobytu do 90 dnů, výjezdní vízum. Dlouhodobá víza: vízum k pobytu nad 90 dnů, vízum za účelem strpění pobytu, vízum za účelem dočasné ochrany, diplomatické vízum. Náležitosti, které je cizinec při vstupu na území ČR povinen na hraničním přechodu předložit: Povinné doklady: cestovní doklad, jehož je držitelem a platné vízum do České republiky, vztahuje-li se na něho vízová povinnost. Nepovinné doklady: doklad o zdravotním pojištění, doklad o zajištění ubytování cizince, vízum státu, vyplnit a podepsat hraniční průvodku a opatřit ji fotografií, sdělit údaje v rozsahu žádosti o udělení víza, doklad o zajištění prostředků k pobytu na území nebo ověřené pozvání ne starší než 90 dnů ode dne jeho ověření policií.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 31.08.2000 v 19:59 hodin