Historie města Javorník [ Historie (archivní dokument) ]

Název města je slovanského původu a je odvozen od javoru, resp.od přídavného jména javorný, tj. javorový les, vrch a podobně. Městský znak Javorníku vznikl teprve v 16. století, je odvozen ze znaku vratislavského biskupa Baltazara z Promanic, v červeném štítě (nesprávně modrém) je stříbrná střela a nad ní stříbrná hvězda. Ves Javorník užívala nejprve pečetní znamení dvou zkřížených motyk, typář z roku 1745 zobrazoval kříž a pod ním tři hřeby.

Počátky osídlení katastru města již v pravěku (nálezy římských mincí, kamenné nástroje nalezené v okolí). V písemných pramenech je místo poprvé uvedeno r.1291 listinou pro vidnavské fojtství.

Roku 1307 první zpráva o javornickém hradu. Důležitou roli sehrál javornický hrad v dobách husitských válek. V březnu r. 1428 bylo město i s hradem dobyto a vykoupeno biskupem až r.1432. V roce 1507 byl hrad znovu vybudován a nazván Jánský Vrch. Hrad byl opuštěn koncem 15.stol. za biskupa Jana Rotha. V 17.stol.pak byl přebudován vratislavskými arcibiskupy do podoby renesančního zámku, sloužil jim do r. 1945 jako letní sídlo. Nyní slouží jako obrazárna a muzeum (významná sbírka dýmek). Je obklopen anglickým parkem.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.javornicko.cz
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 12.11.2002 v 08:53 hodin