Mohyla padlých v prusko-rakouské válce r. 1866 [ Pomník či památník ]

Mohyla leží vpravo při silnici na Olomouc.
Historická památka, připomínající prusko-rakouskou válku v roce 1866.
Podvěcen 13.10.1867. Chybí na na něm některé fragmenty a původní oplocení. Nápisy na bočních mramorových deskách:
// Udatným vojínům rakouským / dne 15. července 1866 / v boji za vlast padlým / Moravský spolek podporovací // Dem im Kampfe für Vaterland / am 15. Juli 1866 gefallenen / tapferen östereichischen Kriegern / Der mährische Unterstützungs- Verein / A. Loos Brünn //.
Na čelní desce bylo uvedeno 288 jmen padlých, dnes nečitelných.

Zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov pod č. 582
Lokace: k.ú. Tovačov, parc. č. 494, prostor bojiště s mohylou a pomníky.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tovacov.cz
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 27.11.2002 v 14:04 hodin