Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích

Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Rok vyhlášení: 1966
Rozloha: 5,01 ha
Lokalizace: štěrkovna Kravaře
Důvod ochrany: odkryv souvkových hlín a glacifluviálních štěrkopísků dokládajících činnost saalského zalednění.

Těžbou štěrkopísku zde bylo obnaženo souvrství čtvrtohorních sedimentů. Jsou zde zastoupeny sedimenty halštrovského kontinentálního ledovce, fluviální písčité štěrky spodní akumulace hlavní chladné terasy a sedimenty saalského zalednění. Nejmladším členem čtvrtohorního souvrství je sprašový komplex viselského stáří.
Lokalita je napojena do trasy tuzemských i mezinárodních exkurzí, zabývajících se problematikou geologie čtvrtohor. Byla zpracována v rámci IUGS - UNESCO International Geologikal Correlation Programe.
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích
Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kravare.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 09.08.2003 v 11:11 hodin