Socha sv. Jana Nepomuckého

Původně umístěna v ulici K nemocnici u č. p. 775/76, převezena do lapidária OVM Nový Jičín

Dynamicky pojatá barokní socha světce z roku 1727, osazená na hranolovém odstupněném podstavci s volutovými křídly. Na čelní straně podstavce je dnes špatně čitelný nápis s chronogramem. Světec je oděn v tradičním kanovnickém rouchu, kvadrátek drží v levé ruce, druhá ruka, dnes uražená, byla pozvednutá v žehnajícím gestu. Hlava se sklání k pravému rameni, pohled směřuje dolů ke krucifixu v rukou andílka, stojícího u světcových nohou. Plastika je i přes restaurátorský zásah v roce 1969 v havarijním stavu. Byla převezena do lapidária Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 14.01.2003 v 15:56 hodin