PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 2 - 3

Kulturní památka
Měšťanský dům čp. 2-3
Masarykovo nám. č.or. 2, č.p. 2, č.or 3, č.p. 3
č. parcely 130, 131 st., k.ú. Nový Jičín


Dva dvoupatrové domy v řadové zástavbě jihozápadní strany náměstí jsou dispozičně spojené v jeden celek úpravou z přelomu 20. a 30. let 20. století.

Dům čp. 2 renesančního původu má pozdně barokní fasádu v přízemí otevřenou dvěma půlkruhovými arkádami podloubí. Patra sepnutá vysokým pilastrovým řádem, nesoucím zalamované římsové kladí, jsou pravidelně rytmizována čtyřmi okenními osami. V detailním tvarosloví jsou okna doplněna šambránami s uchy a středním klenákem horního překladu, nadokenní římsy jsou zprohýbané, parapety prvého patra obdélné s vpadlým polem. Kladí a suprafenestry obou pater doplňuje stylizovaný vegetabilní dekor. Podloubí je zaklenuto valeně s trojúhelnými výsečemi. Po radikální přestavbě z r. 1930 z původního objektu zachována pouze část obvodového zdiva a valeně zaklenuté sklepy. Stavební vývoj domu je po této přestavbě obtížně zjistitelný, patrná je především renesanční a pozdně barokní etapa po velkých požárech města ve 3. čtvrtině 18 století. Uměřený rozvrh fasády a její dekor čerpá z klasicizujících tendencí konce 18. století.

Dům č.p. 3 renesančního původu má již klasicistně cítěnou tříosou fasádu v přízemí prolomenou dvěma půlkruhovými arkádami podloubí. Patra jsou sepnuta vysokým pilastrovým řádem, střední pilastry jsou zdvojené. Kompozitní hlavice nesou zalamované vysoké kladí. V detailním tvarosloví jsou okna doplněna šambránami s uchy a pravoúhle se zalamujícím horním překladem se závěrovým klenákem. Přímé podokenní římsy jsou u oken prvého patra doprovázeny parapety s náznakem rollwerků, zprohýbané nadokenní římsy prvého patra se štukovým vegetabilním dekorem. Oblouky arkád lemují profilované šambrány s klenákem. Podloubí je zaklenuto valeně s trojúhelnými výsečemi. Interiéry jsou důsledně plochostropé, radikálně přestavěné r. 1930. Z renesanční stavební etapy zachována pouze část obvodového zdiva a sklepní prostory a pravděpodobně klenba podloubí. Fasáda domu byla do požárů města ve 3. čtvrtině 18. století opatřena raně barokním volutovým štítem ze 17. století. Radikální přestavba z přelomu 20. a 30. let 20. stoletíi ponechala z objektu v podstatě pouze klasicistní průčelí z konce 18. století, podloubí a suterén, dispozice a interiéry domu jsou novostavbou.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 48.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 34.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 30.08.2004 v 16:48 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz