PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 6

Kulturní památka
č.r 8-3335
Měšťanský dům čp. 6
Masarykovo nám. č.or. 6, č.p. 6
(Úzká č or. 15, č.p. 2001)
č. parcely 127/1, 127/2 st., k.ú Nový Jičín - Město


V jádru renesanční objekt se čtyřosou fasádou z poslední čtvrtiny 18. století je situován v řadové zástavbě jihozápadní strany náměstí. Jednopatrový dům s druhým atikovým patrem se do náměstí v přízemí otevírá dvěma půlkruhovými oblouky podloubí. Patra jsou pravidelně rytmizována vysokým pilastrovým řádem, značně stylizované kompozitní hlavice nesou zalamované kladí korunní římsy. Okna v šambránách s uchy a přímou podokenní římsou jsou v prvním patře doplněna segmentově tvarovanou nadokenní římsou a štukovými motivy mušlí a "drápků". Slepá okna druhého patra jsou opatřena žaluziemi. Valeně zaklenuté podloubí je prostoupeno trojúhelnými výsečemi s hřebínky. Dispozice přízemí je řešena jako hloubkový dvoutrakt s druhotně rozděleným mázhausem. Jeho valená klenba je opatřena styčnými výsečemi, hrany lunet zvýrazněny štukovými lištami, vrchol klenby třemi rozetovými svorníčky. Další místnosti přízemí jsou klenuté valeně s výsečemi nebo stlačeně valeně, část prostor je plochostropá. Dvouramenné schodiště do patra z poloviny 19 století je neseno druhotně zazděnými litinovými sloupky s římsovitými hlavicemi. První patro je plochostropé. Renesanční původ domu (z doby kolem r. 1560) dokumentuje úprava dvou polí valené klenby v mázhausu a základní dispoziční rozvrh. Z barokních úprav se nejvýrazněji uplatňuje klasicistně cítěná obnova domu po požáru města v letech 1768 a 1775. Další zásahy kolem poloviny 19. stol. (schodiště), dílčí úpravy koncem 19. a ve 20. století.
Památková ochrana se vztahuje i na dvorní jednopatrový objekt přístupný z ulice Úzké (Úzká č.or. 15, č.p. 2001). Původně pozdně klasicistní fasáda se sdruženými toskánskými pilastry byla necitlivě zjednodušena a nyní je členěna pouze pískovcovým soklem a obdélnými okenními otvory. V přízemí se uplatňují plackové klenby a segmentová valená klenba do pasů, první patro, přístupné pilířovým schodištěm, je převážně plochostropé. Dům byl nově postaven r. 1846, utilitární stavební obnova v poslední čtvrtině 20. stol. necitlivě zjednodušila fasádu.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 49.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 33.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 14:45 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz