PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 15

Kulturní památka
č r. 8-3338
Měšťanský dům čp. 15
Masarykovo nám. č. or. 10, č.p. 15
č. parcely 118 st., k.ú. Nový Jičín - Město

Dvoupatrový objekt renesančního původu v řadové zástavbě severozápadní strany náměstí. Pravidelně pětiosá fasáda z 19. stol. je v přízemí otevřena dvěma půlkruhovými oblouky podloubí se závěrovým klenákem. Pásová bosáž přízemí se zalamuje do klenáků. Kordónová římsa odděluje první patro od druhého patra, původně atikového. Průčelí je ukončeno profilovanou korunní římsou. Okna prvého patra v profilované šambráně se svazkovým klenákem, frontony jsou neseny dvěma konzolami. Přímá podokenní římsa je profilovaná. Okna druhého patra v profilovaných šambránáeh s jednoduchým závěrovým klenákem. Nad okny druhého patra jsou v omítce vytažené slepé kruhové šambrány. Podloubí je zaklenuto valeně, styčné trojúhelné výseče byly původně opatřeny hřebínky. Bývalý mázhaus je zaklenut dvěma poli valené klenby se styčnými výsečemi. Lunety jsou opatřeny štukovými hřebínkovými žebry a svorníčky. Zbývající prostory přízemí i obou pater jsou plochostropé po radikální stavební úpravě ve 2 polovině 60. let 20. století. Původně právovárečný jednopatrový objekt pochází ze 2. poloviny 16. století, tuto renesanční etapu dokumentuje zachovaná část mázhausu s charakteristickou klenbou. Pozdější, zejména barokní a klasicistní úpravy znejasněny necitlivou adaptací ze 2 poloviny 60. let 20. stol., kdy bylo také nadstavěno druhé patro. Zachována zůstala fasáda, v základním rozvrhu klasicistní, eklekticky doplněná ve 2. polovině 19. století.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 51.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 35.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 31.08.2004 v 09:24 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz