PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 34

Kulturní památka
č.r. 8-3345
Měšťanský dům čp. 34
Masarykovo nám. č.or. 22, č.p. 34
č. parcely 99 st., k ú. Nový Jičín - Město


V jádru renesanční jednopatrový dům ukončuje zástavbu na severovýchodní straně náměstí. Jeho klasicistně upravené tříosé průčelí se v přízemí otevírá dvěma oblouky podloubí, nesenými římsami hranolových pilířů. Průčelí je horizontálně členěno dvěma kordónovými římsami. Volutový štít je ukončen nízkým trojúhelným tympanonem. Okna prvého patra v profilovaných šambránách s ušima jsou doplněna průběžnou podokenní římsou, obdélnými parapety a jemnými štukovými suprafenestrami ukončenými lehce zvlněnými římsami. Dvouosý štít člení tři pilastry nesené volutovými konzolkami se schematizovanými píšťalami. Jejich stylizované kompozitní hlavice nesou zalamované římsové kladí, které podpírá tympanon s kruhovým medailonem s písmeny "IHS" Dvě okna štítu v šambránách s ušima a jemným štukovým dekorem v nadpraží. Štít vrcholí piniovými šiškami. Boční průčelí je hladké, členěné pouze okny, v prvním patře jsou založeny tři z cihel vyklenuté prampouchy (nad ulicí K Šatlavě). Portál na dvorek z boční ulice má překlad s uchy datovaný letopočtem 1779. Závěrový klenák nese iniciály "LR" ohradní zeď se dvojím obnaženým pravoúhlým pískovcovým ostěním. Podloubí je klenuto valeně se styčnými a obkročnými výsečemi. Přízemí hloubkového dvoutraktu je zaklenuto neckovou klenbou s koutovými a postranními výsečemi (někdejší síň), valenými klenbami, místy s výsečemi, a plackami. Místnosti patra jsou plochostropé. V interiérech se zachovala část hodnotných architektonických článků a doplňků interiéru (gotizující pravoúhlý portálek v polopatře, barokní kuželkové zábradlí apod.). Renesanční objekt z poslední třetiny 16. století byl upravován barokně (1. polovina 18. století) a koncem 70. let 18. století. Dílčí zásahy r. 1929 a v poslední třetině 20. století.
Na severovýchodním konci parcely stojí jednopatrový objekt (Kostelní č.or. 30, č.p. 34), jeho tříosá fasáda je členěna soklem, kordónovou a profilovanou korunní římsou, okna jsou opatřena plochými šambránami. Dům (r. 1833 již zděný) je nyní druhotně přístupný z ulice K Šatlavě přes dvorek.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 31.08.2004 v 11:21 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz